Mengambil Harta Anak Yatim

Allah swt berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka hanya menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala."

~ Surah An-Nisak, ayat 10 ~

Allah swt berfirman, "Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik iaitu bagi mengawal dan mengembangkannya."

~ Surah Al-An'am, ayat 152 ~

Allah swt berfirman, "Dan mereka bertanya lagi kepadamu wahai Muhammad, mengenai masalah anak-anak yatim. Katakan, "Memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu perbuatan yang baik, dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya kerana mereka itu adalah saudara-saudara seagama kamu, dan Allah mengetahui orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya."

~ Surah Al-Baqarah, ayat 220 ~

Abu Hurairah melaporkan, "Nabi Muhammad pernah berkata, "Jauhkan diri saudara-saudara daripada tujuh dosa yang boleh merosakkan!"

Sahabat-sahabat bertanya, "Wahai utusan Allah, apakah perkara-perkara itu?"

Nabi Muhammad menjawab, "Menyekutukan Allah, mengamalkan sihir, membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan sebab yang dibenarkan, mengamalkan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri daripada medan peperangan dan menuduh perempuan-perempuan beriman, sopan dan menjaga maruah diri melakukan zina."

~ Bukhari dan Muslim ~
AddThis Social Bookmark Button

0 comments:

Post a Comment