Mencaci Demam

Jabir melaporkan, "Rasulullah masuk berjumpa Ummu Saib atau Ummu Musayyab. Beliau bertanya, "Mengapa puan menggigil, wahai Ummu Saib?"

Jawab Ummu Saib, "Demam. Semoga Allah tidak memberi kebaikan kepadanya!"

Rasulullah pun berkata, "Puan jangan mencaci demam kerana demam dapat menghapuskan kesalahan manusia, sama seperti relau dapat menghilangkan karat besi.""

- Muslim

Technorati Tags: , , , , ,
AddThis Social Bookmark Button

0 comments:

Post a Comment