Memberi Tugas Kepada Diri Sendiri

Ramai orang menghabiskan masa begitu sahaja tanpa diisi dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Apabila ditanya, mereka berkata, "kami tak tahu apa nak dilakukan".

Mereka mungkin dilabel sebagai pemalas tetapi mereka sebenarnya bukan pemalas, cuma tidak pernah memberikan tugas kepada diri sendiri.

Memberi tugas kepada diri sendiri bermakna kita mengadakan matlamat yang khusus lagi mencabar. Katakan salah satu matlamat yang kita tetapkan pada awal Januari ialah menjelang 31 Disember nanti kita akan menguasai beberapa ilmu komputer. Matlamat tahunan ini dipecahkan kepada matlamat bulanan. Pada tiap-tiap bulan pula kita mengenal pasti aktiviti-aktiviti utama yang perlu dibuat. Dari sini kita sentiasa tahu apa yang harus dibuat.

Dengan cara ini kita memberi tugas yang jelas kepada diri sendiri, justeru menggerakkan diri kita untuk bekerja lebih rajin.

Technorati Tags: , , ,

Bermotivasi Tinggi

Heaven's GateSejarah telah menunujukkan bahawa tokoh pada setiap zaman adalah orang yang bermotivasi tinggi. Bagaimana Edmund Hillary boleh menawan puncak Everest sekiranya tidak ada motivasi diri yang tinggi. Bagaimana pula Jaques Costeau berupaya menawan dasar laut jika beliau sendiri ragu-ragu akan kebolehan diri sendiri.

Apabila kita bermotivasi tinggi. lazimnya kita;
  • Lebih bersemangat serta bertenaga untuk melakukan sesuatu kerja dengan lebih baik.
  • Tidak mudah berputus asa dan lebih bersedia menghadapi pelbagai halangan dan cabaran.
  • Akan berikhtiar mencari jalan bagi memastikan matlamat yang ditetapkan dapat dicapai
  • Bersikap positif dan yakin kepada diri sendiri
Dengan memiliki sifat-sifat di atas kita lebih bersedia menghadapi bermacam-macam kemungkinan. Perkara yang kelihatan sukar dan mustahil pada orang lain akan menjadi mudah kepada kita. Perbezaan ini adalah kerana pengaruh tahap motivasi diri yang ada pada seseorang.

Mereka yang bermotivasi rendah tidak mampu menyelesaikan walaupun perkara itu kecil. Mereka lebih gemar mencari alasan dan menuding jari kepada orang lain.

Kesimpulannya dengan bermotivasi tinggi, halangan dapat dirempuh dan cabaran dapat ditangani. Pendek kata kerja menjadi lebih mudah. Sebagaimana kata Robert Kennedy,
"Jika kita bermotivasi tinggi, yang mustahil pun kelihatan mudah. Jika kita tidak bermotivasi, yang mudah pun kelihatan mustahil."

Technorati Tags: , , ,
Reblog this post [with Zemanta]