Pantun Berkait I

Inilah surat baharu dikarang,
Tukangnya tidak tahukan erti,
ada sekali bunga yang kembang,
Tumbuh di mercu gunung yang tinggi.

Tukangnya tidak tahukan erti,
Bahasanya orang cara Melayu,
Tumbuh di mercu gunung yang tinggi,
Bunganya kembang cahayanya ungu.

Bahasanya orang cara Melayu,
Tukang nan tidak ertikan makna,
Bunganya kembang cahayanya ungu,
Kumbang nan tidak berhenti ke sana.

==#==#==#==#==#==#==#==#==

Bunga dikarang di dalam kebun,
Permainan raja di Jeddah,
Sahaya tidak tahu berpantun,
Mohonkan ampun barang yang salah.

Permainan raja di Jeddah,
Anak-anak mandi di sangku,
Mohonkan ampun barang yang salah,
Minta maaf madah terlalu.

Technorati Tags: , ,
AddThis Social Bookmark Button

0 comments:

Post a Comment