Jangan Bertangguh Kerja

Sesuatu kerja penting yang boleh disiapkan hari ini perlu disiapkan hari ini perlu disiapkan hari ini juga. Hindarkan tabiat menunda-nundakannya ke hari esok.

Memang terdapat sikap seseorang yang menunda-nundakan sesuatu kerja walaupun tahu kerja itu penting dan perlu disegerakan tetapi memilih untuk tidak melakukan kerja berkenaan. Malah dia membuat kerja lain yang kurang penting.

Sebagai contoh anda diberi tempoh dua minggu untuk membuat persiapan satu pembentangan kertas kerja, tetapi anda sengaja tidak membuat apa-apa persediaan sehinggalah dua tiga hari sebelum hari yang ditetapkan. Walaupun mempunyai kelapangan sebelum itu, anda menghabiskan masa membuat kerja-kerja lain yang kurang penting.

Tabiat menunda-nundakan kerja hari ini ke hari esok cukup merugikan kerana kerja esok akan ditunda kepada lusa dan kerja lusa akan ditunda lagi kepada hari berikutnya sehinggalah kesempatan yang ada terbuang begitu sahaja.

Untuk berjaya pastikan agar apa jua kerja penting yang boleh dibuat hari ini diselesaikan secepat mungkin supaya kita sempat membuat sesuatu kerja sebaik mungkin.

Technorati Tags: , , , , , ,
AddThis Social Bookmark Button

0 comments:

Post a Comment